Rozvoj páteřní dopravní sítě po roce 2030

Oblast

Procesy v mobilitě

Kapitola Návrhu

3.2.18 Inovace v městské správě dopravy

Pozitivní dopady

  • soustředění projekčních prací na jasně definované úseky páteřní sítě
  • současně s projektováním nadřazené komunikační sítě řešit ostatní druhy doprav na původním skeletu, který bude po realizaci nadřazené sítě zaměřen primárně na aktivní dopravu

Současný stav dopravního systému Prahy není uspokojivý ani ve vztahu k zajištění stávajících přepravních potřeb města a jeho zájmového území, ani k požadavkům na tvorbu a ochranu životního prostředí. Rozvoj dopravního systému je oproti celkovému rozvoji města stále opožděn, a to jak co do využitelných kapacit a stavu technické základny, tak, v některých případech, i svým organizačním uspořádáním a legislativním zázemím. 

Předmětem opatření je zpracování jasné vize dalšího rozvoje páteřní sítě za horizontem Akčního plánu P+ (rok 2030) pro všechny druhy dopravy v souladu s Dopravní politikou a v návaznosti na dokončený Metropolitní plán. V posledních letech dochází k přehodnocení některých plánovaných staveb, které však nejsou řešeny v kompaktním celku. Je třeba jasně stanovit, které stavby a v jaké prioritě mají být připravovány a stavěny, i s ohledem na územní/metropolitní plán. Výsledky studie by měly být podpořeny intenzivním využitím multimodálního makromodelování k ověření variant a socio-ekonomickým výpočtem společenských nákladů dopravního systému. Závěrem studie musí být stanovení optimálního harmonogramu výstavby páteřní dopravní sítě, vč. určení časové a provozní návaznosti jednotlivých úseků.