Propojení Nemocnice Motol s Vypichem

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.2.13 Nová pěší propojení

Pozitivní dopady

  • Zkrácení cest pro chodce a cyklisty a zpřístupnění stanice metra více obyvatelům města, nejen návštěvníkům Nemocnice Motol a přestupujícím z autobusů.

Studie propojení zastavěné oblasti se stanicí metra Nemocnice Motol s přímou trasou směrem k sídlišti Bělohorská, OC Kaufland a do Ladronky co nejkratší cestou. Stanice metra přivedla kolejovou dopravu do nové lokality města, tato stanice však slouží pouze nemocnici a jako přestup na autobusy. Sídliště vzdálené 250 m vzdušnou čarou je z ní nedostupné, protože v lese není oficiální cesta. Orientační studii na tuto trasu zpracoval před několika lety Metroprojekt, tato studie by měla na ni navázat a připravit následně DÚR a DSP. V základním případě se jedná o vybudování cca 200 m dlouhého osvětleného VO chodníku se schodišti.