Propojení komerční zóny Zličín s metrem

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.2.13 Nová pěší propojení

Pozitivní dopady

  • Bezpečné a komfortní propojení pro chodce a cyklisty jako alternativa k přetížené IAD a nedostatečné VHD.

Studijní prověření možností zřízení komfortní pěší vazby mezi metrem Zličín a obchodní zónou Avion/Ikea včetně možností propojení s obchodní zónou Globus. Studie může určit využití stávající mostní konstrukce, nebo výstavbu nové lávky. Klíčovým problémem je komfortní a bezpečné překonání ramp MÚK na Rozvadovské spojce a ulice Skandinávská. Oblast je dnes islně zatížena IAD a je nezbytné hledat i jiné dopravní módy pro obsloužení obchodních a zábavních center v oblasti.

Pěší propojení je nezbytné řešit v koordinaci s projektem rekonstrukce a zkapacitnění MÚK Řevnická.