Projekt VYMI (výluky a mimořádnosti) – další vylepšení

Oblast

Multimodální cestování

Kapitola Návrhu

3.1.10 Integrovaný dopravní systém

Pozitivní dopady

  • zrychlení informovanosti cestujících o aktuálních událostech
  • personalizace a cílené informování o mimořádných událostech
  • možnost včasného výběru alternativ dopravy při mimořádných událostech
  • zvýšení důvěry ve veřejnou dopravu

Na již existující projekt komplexního rozhraní pro zadávání a zveřejňování informací o výlukách a mimořádnostech v provozu PID by měl navázat další rozvoj, spočívající především v automatizaci přenosu informací přes další informační kanály, vylepšení propojení s jinými externími kanály či aplikacemi a další nové funkcionality s cílem zrychlení a zpřesnění přenášených informací k cestujícímu.

Projekt by měl přinést i větší personalizaci poskytovaných informací vzhledem ke stále rostoucímu územnímu pokrytí systému PID a rozšiřování počtu potenciálních událostí.