Program zaměřený na vzdělávání studentů SŠ a VŠ

Oblast

Procesy v mobilitě

Kapitola Návrhu

3.2.17 Kampaně na podporu udržitelné mobility

Pozitivní dopady

Spolupráce s univerzitami, VŠ a SŠ s městem a jinými experními organizacemi. Vzdělávání mladých lidí, rozšiřování obzorů za hranicemi ČR a města. Předávání zkušeností a know how. Příprava mladých lidí pro práci na zlepšování udržitelné mobility ve městě.


Vzdělávací program pro studenty SŠ a VŠ zaměřený na problematiku udržitelné dopravy (pěší, cyklo, bezbariérovost, MHD) – rozvoj, plánování, realizace infrastruktury, dopravní řešení apod.

Obsah by byl doplněn o zkušenosti ze zahraničí a praktické exkurze do zahraničí, účast na mezinárodních vzdělávacích konferencích a akcích.

Uživatelé: studenti, pedagogové

Opatření obsahuje I. fáze přípravy programu a komunikaci s VŠ  II. fáze realizace navrženého programu