Program vybavení přestupních bodů VHD v Praze

Oblast

Multimodální cestování

Kapitola Návrhu

3.1.6 Zlepšení prostředí veřejné dopravy

Pozitivní dopady

Systémové řešení kvalitního a účelného vybavení přestupních bodů PID na území HMP, včetně výrazného zlepšení informování cestujících a souvisejícího zvýšení kvality služby veřejné dopravy.


Předmětem opatření je systematické vybavení přestupních bodů veřejné dopravy na území Prahy novým pražským mobiliářem (dle soutěží IPR Praha) a informačními prvky pro cestující, včetně informačních panelů s on-line odjezdy spojů a aktuálními informacemi (ZISy) dle pravidel pro rozsah vybavení zastávek definovaných ve Standardu zastávek PID.