Program preference VHD HMP- mimo osy

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.1.5 Preference veřejné dopravy

Pozitivní dopady

zvýšení cestovní rychlosti a zvýšení spolehlivosti TRAM a BUS, a s tím související zvýšení atraktivity veřejné dopravy pro cestující, zvýšení energetické a ekonomické efektivity jejího provozu a zvýšení kapacity infrastruktury pro veřejnou dopravu


Program navrhování a realizace preferenční opatření mimo preferenční osy za účelem odstranění problémových míst z P+ Analýzy, respektive koncepčního dokumentu HMP pro oblast preference VHD se zapojením všech městských organizací v kontextu Usnesení RHMP č. 113 ze dne 26.1.2016 a koncepčního dokumentu HMP pro oblast preference VHD.