Procesní nastavení realizace preferenčních opatření v Praze

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.2.3 Preference veřejné dopravy

Pozitivní dopady

  • centralizace procesů a struktury realizace preferenčních opatření
  • efektivnější a průžnější realizace preferenčních opatření
  • vytvoření podmínek pro efektivnější spolupráci městských oblastí v této oblasti
  • efektivní naplňování příslušné koncepce (viz koncepční dokument hl. m. Prahy pro oblast preference veřejné dopravy)

Pracovní skupina pro koordinaci návrhu preference VHD – včetně zajištění současného řešení infrastruktury a dopravního řešení bez prodlevy. Usnesením RHMP č. 113 ze dne 26.1.2016 je ROPID pověřen úlohou koordinační a řídící v procesech přípravy a realizace preferenčních opatření pro veřejnou hromadnou dopravu. Na základě tohoto usnesení bude ustanovena pracovní skupina napříč městskými organizacemi (ROPID – odborné pracoviště HMP pro oblast veřejné dopravy a organizátor systému PID, IPR Praha – koncepční pracoviště pro oblast územního rozvoje, infrastrukutry a veřejných prostranství, DPP – správce infrastruktury kolejové dopravy, TSK – správce infrastruktury pozemních komunikací, MHMP RFD – odbor magistrátu pro rozvoj a financování dopravy). Vazba i na projekty ITI, OPPPR. Součástí opatření je i soucisející nastavení příslušných procesů a kompetencí jednotlivých aktérů při realizaci preferenčních opatření v Praze.