Přeložka silnice II/240 a II/101 (aglomerační okruh)

Oblast

Silniční infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.6 Nová komunikační propojení

Pozitivní dopady

  • převedení významného objemu dopravních výkonů z okolních komunikací
  • poslouží jako alternativní trasa před dokončením SOKP

Přeložka silnice II/240 a II/101 bude tvořit tangenciální spojení severozápadně od Prahy mezi dálnicemi D7 (Středokluky) a D8 (Úžice). V úseku Praha – Kralupy nad Vltavou nahradí současnou nevyhovující trasu silnice přes obce Horoměřice, Velké Přílepy a Tursko, v severní části bude sloužit jako obchvat Kralup nad Vltavou. Poslední část přeložky propojí obchvat Kralup nad Vltavou s MÚK Úžice.