Přeložka silnice I/12 Běchovice – Úvaly

Oblast

Silniční infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.4 Dokončení Pražského okruhu

Pozitivní dopady

  • Zrychlení dopravy obecně
  • Kapacitní propojení všech dálnic zaústěných do hl. m. Prahy
  • Odvedení tranzitu mimo intenzivně zastavěná území
  • Omezení nákladní dopravy na dnešních trasách a zklidnění dopravně přetížených sběrných komunikací v širší oblasti
  • Snížení negativních dopadů na životní prostředí
  • Odvedení zbytné dopravy z realizovaných částí Městského okruhu

Přeložka silnice I/12 bude využívána k zajištění každodenních příměstských vztahů sídel přilehlých k Praze a k přímé obsluze blízkého obytného území. Především odstraní vysoký stupeň dopravního zatížení stávající zástavby Běchovic, Újezdu n. Lesy a Úval způsobující dlouhodobě dopravní zácpy .

Jde o podmiňující stavbu pro zprovoznění úseku 511 Pražského okruhu (D1 – Běchovice). Předpokládané intenzity na trase jsou ve výhledu 19 – 35 tisíc aut/den (zdroj IPR). Stavba je uvažována jako čtyřpruh. Délka 12,6 km