Preference na SSZ v SčK – vozidla

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.1.5 Preference veřejné dopravy

Pozitivní dopady

V první fázi projektu možnost využití preference na SSZ na území HMP i ze strany vozidel příměstských linek 3XX na dojezdových úsecích, tento projekt zároveň zajistí nezbytné vybavení vozidel VHD na linkách v rámci Středočeského kraje vozidlovou částí systému aktivní detekce vozidla VHD na SSZ, na což navazuje projekt na vybavení SSZ a uplatňování preference vozidel VHD na SZZ na území Středočeského kraje. Tím bude docíleno zvýšení cestovní rychlosti a zvýšení spolehlivosti vozidel VHD, zvýšení energetické a ekonomické efektivity jejího provozu a zvýšení kapacity infrastruktury pro veřejnou dopravu; zlepšení image systému PID. 


Projekt představuje nákup a instalaci zařízení do autobusů, které jim umožní aktivní preferenci na světelných křižovatkách (při příjezdu vozidla na křižovatku se změní světelná návěst na signál povolující jízdu). Vozidlům veřejné hromadné dopravy se tak zkrátí jízdní doba a zvýší spolehlivost plnění jízdního řádu s ohledem na případná zpoždění apod.