Preference na SSZ v SčK – řadiče a dopravní řešení

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.1.5 Preference veřejné dopravy

Pozitivní dopady

Zvýšení atraktivity veřejné dopravy; zvýšení ekonomické efektivity provozu veřejné dopravy; zvýšení kapacity infrastruktury veřejné dopravy.


Předmětem opatření je pasportizace SSZ na území Středočeského kraje, jejich vybavení systémem aktivní detekce vozidla VHD před křižovatkou a nasazení dopravního řešení reálně uplatňující prioritu průjezdu vozidel VHD.