Pražský okruh (D0), 520 ( Březiněves – Satalice D10)

Oblast

Silniční infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.4 Dokončení Pražského okruhu

Pozitivní dopady

  • Zrychlení dopravy obecně
  • Kapacitní propojení všech dálnic zaústěných do hl. m. Prahy
  • Odvedení tranzitu mimo intenzivně zastavěná území
  • Omezení nákladní dopravy na dnešních trasách a zklidnění dopravně přetížených sběrných komunikací v širší oblasti
  • Snížení negativních dopadů na životní prostředí
  • Odvedení zbytné dopravy z realizovaných částí Městského okruhu

Úsek 520 Březiněves – Satalice (D10) je součástí postupně realizovaného Pražského okruhu, který patří k nejvýznamnějším dopravním stavbám v České republice. Po svém dokončení vzájemně propojí celkem devět komunikací dálničního typu směřujících z Prahy a spojujících hlavní město s okolními regiony a státy. Zároveň rozvádí jak tranzitní, tak příměstskou a městskou dopravu po okraji města.

Stavbu tvoří severovýchodní část Pražského okruhu. Předpokládané intenzity na trase jsou ve výhledu kolem 60 tisíc aut/den (zdroj IPR). Stavba je uvažována jako čtyřpruh.