Pražský okruh (D0), 518 a 519 (Ruzyně – Březiněves)

Oblast

Silniční infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.4 Dokončení Pražského okruhu

Pozitivní dopady

  • Zrychlení dopravy obecně
  • Kapacitní propojení všech dálnic zaústěných do hl. m. Prahy
  • Odvedení tranzitu mimo intenzivně zastavěná území
  • Omezení nákladní dopravy na dnešních trasách a zklidnění dopravně přetížených sběrných komunikací v širší oblasti
  • Snížení negativních dopadů na životní prostředí
  • Odvedení zbytné dopravy z realizovaných částí Městského okruhu

Úseky 518 a 519 Rzyně – Suchdol a Suchdol – Březiněves jsou součástí postupně realizovaného Pražského okruhu, který patří k nejvýznamnějším dopravním stavbám v České republice. Po svém dokončení vzájemně propojí celkem devět komunikací dálničního typu směřujících z Prahy a spojujících hlavní město s okolními regiony a státy. Zároveň rozvádí jak tranzitní, tak příměstskou a městskou dopravu po okraji města.

Stavby tvoří sverozápadní část Pražského okruhu. Součástí staveb jsou přívaděč Rybářka v Suchdole (stavba 518) a Čimický přivaděč na Praze 8 (stavba 519). Předpokládané intenzity na trase jsou ve výhledu 70-80 tisíc aut/den (zdroj IPR). Stavba je uvažována jako šestipruh.