Pražský okruh (D0), 511 (Běchovice – D1)

Oblast

Silniční infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.4 Dokončení Pražského okruhu

Pozitivní dopady

Zrychlení dopravy obecně
Kapacitní propojení všech dálnic zaústěných do hl. m. Prahy
Odvedení tranzitu mimo zastavěná území (např. ze Spořilova)
Omezení nákladní dopravy na dnešních trasách a zklidnění dopravně přetížených sběrných komunikací v širší oblasti
Snížení negativních dopadů na životní prostředí


Úsek 511 Běchovice–D1 je součástí postupně realizovaného Pražského okruhu, který patří k nejvýznamnějším dopravním stavbám v České republice. Po svém dokončení vzájemně propojí celkem devět komunikací dálničního typu směřujících z Prahy a spojujících hlavní město s okolními regiony a státy. Zároveň rozvádí jak tranzitní, tak příměstskou dopravu po okraji města.
Stavba tvoří jihovýchodní část Pražského okruhu. Předpokládané intenzity na trase jsou v roce 2040 60–75 tisíc aut/den (zdroj IPR). Stavba je navržena jako šestipruh.