Pravobřežní cyklotrasa A2 s návaznostmi v regionu

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.2.12 Podpora dopravní cyklistiky

Pozitivní dopady

  • Podpora aktivní mobility
  • Vedení cyklistů v daném koridoru ve vysokém komfortu.
  • Zlepšení podmínek pro pěší i cyklistickou dopravu
  • Zlepšení podmínek pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
  • Zásadní zatraktivnění aktivní mobility a zvýšení jejího podílu na dělbě přepravní práce

Opatření znamená zřízení komfortní trasy A2 v koridoru dle platného generelu hlavního města Prahy a na jihu navazující cyklotrasy (na jihu napojení do Štěchovic, na severu napojení do Řeže).

Cyklotrasa musí být řešena v kvalitních parametrech mimo silný provoz v celé délce. 

Jako zvlášť významná a tudíž odděleně specifikovaná opatření jsou v rámci této trasy řešeny zejména vedení cyklotrasy přes Výtoň. Trasa je dále v prostorovém kontaktu s řadou dalších navržených opatření.