Polohy spojů DPP do systémů ROPID

Oblast

Multimodální cestování

Kapitola Návrhu

3.1.10 Integrovaný dopravní systém

Pozitivní dopady

Opatření umožní efektivnější dohled a koordinaci provozu celého systému integrované dopravy prostřednictvím koordinačního dispečinku PID, umožní/zjednoduší poskytování on-line informací o pohybu spojů PID cestujícím na zastávkách, přestupních bodech, v mobilní aplikaci, apod., umožní jednoddušší a efektivnější dohled organizátora IDS, respektive objednatele, nad plněním objednané služby ze strany dopravce.


Předmětem opatření je zajištění předávání on-line dat o polohách spojů dopravce Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) do systému sledování spojů PID (MPVnet). DPP je jediný z dopravců v rámci PID, který organizátorovi IDS o polohách spojů neposkytuje, což komplikuje činnost koordinačního dispečinku, přípravu analytických podkladů pro preferenční opatření a znemožňuje poskytování on-line informací pro cestující (odjezdy v reálném čase, zpoždění) v zastávkách, v mobilní aplikaci, apod.

Předmět opatření může být naplněn nastavením datové komunikace dispečerských systémů DPP s ROPID/IDSK, instalací dalšího zařízení do vozidla (vysílající informace pro ROPID/IDSK), apod.