Optimalizace uzlu Barrandovský most a jeho rozvoj

Oblast

Silniční infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.1.2 Rekonstrukce silniční infrastruktury

Pozitivní dopady

  • Vyšší kapacita celého uzlu, méně kongescí,
  • Méně dopravních nehod s menšími následky

Zpracování projektové dokumentace na úpravy uzlu dopravně-organizačního, telematického a stavebního rázu pro zvýšení kapacity uzlu a snížení nehodovsti v dané lokalitě. Nutné je zapojení telematikých řešení včetně automatického sledování rychlosti dopravního proudu Městskou policí. Nutná koordinace s projektovou přípravou rekonstrukce Barrandovského mostu, Dvoreckého mostu, Radlické radiály a dalších částí Městského okruhu (dopravní excesy se vlivem velmi dlouhých tunelových úseků MO přenáší do celého města). Uzel Barrandovský most je silně přetížený včetně navazujících úseků silničních komunikací. Dopravní situace je každý den zhoršována regulací vjezdu do tunelů MO. V současné konfiguraci není možné napojit jakoukoliv další komunikaci do uzlu z důvodu výrazného snížení stability dopravní situace a přenesení dopravních excesů do dalších částí města (v případě Radlické radiály navíc do celého segmentu Jihozápadního města). Účelem projektové přípravy je najít a projednat stavebně technické řešení současného stavu a připravit k realizaci. Součástí musí být návrh telematických systémů pro řízení dopravy a preferenčních opatření pro autobusy VHD. Projektová příprava naváže na studii zadanou OSI MHMP v roce 2018 týkající se studie zkapacitnění uzlu.