Odstranění vybraných SSZ

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.1.4 Řízení dopravy

Pozitivní dopady

 • Výrazné snížení, či dokonce úplné odstranění zdržení tramvajové dopravy v dotčených místech
 • Snížení zdržení chodců
 • Eliminace přecházení na červenou

Vypnutí nebo odstranění SSZ s negativními vlivy pro výraznou většinu účastníků provozu, především s ohledem na zdržení MHD a nízkou respektovanost ze strany chodců. SSZ jsou často typická tím, že v důsledku nižších intenzit provozu chodci často přecházejí na červenou, přičemž se toto jednání může z mnoha pohledů jevit jako logické a také dopravně příznivější, než když chodec zmáčkne tlačítko pro výběr zelené a následně významněji ovlivní chod celé křižovatky v neprospěch ostatních.

Jedná se o SSZ

 • 1.067 Těšnov – Na Poříčí
 • 1.088 Na Poříčí – Bílá labuť
 • 3.613 Vinohradská – Pod Židovskými hřbitovy (pouze část přes TT)
 • 6.173 Milady Horákové – přechod K Brusce (pouze část přes TT)
 • 6.174 Milady Horákové – přechod Pod Baštami (pouze část přes TT)
 • 6.713 Evropská – přechod zastávka Dejvická (pouze část přes TT)
 • 7.129 Strossmayerovo náměstí
 • 7.142 Plynární – Komunardů