Oblastní dopravně závislé řízení na zbývajících ústřednách

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.2.19 Řízení dopravy

Pozitivní dopady

  • zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy,
  • snížení rizika vzniku následných škod na zdraví i majetku,
  • zvýšení informovanosti a orientace účastníků silničního provozu,
  • zlepšení negativních dopadů na životní prostředí působením dopravy (exhalace, hluk, atd.),
  • prohloubení synergií hiearchického uspořádání komponent systému řízení dopravy.

Dosud připravovaný projekt rozvoje dopravně závislého řízení (mezi jinými opatřeními) se z více důvodů věnuje využití funkcí dopravních řídicích ústředen typu Scala. Převážně v centrální části města (centrum na pravém břehu Vltavy, Holešovice, Karlín, Libeň, Vysočany a Hloubětín) brání uplatnění oblastního dopravně závislého řízení dožívající generace ústředen VRS 2100.

V návaznosti na nastartovanou generační výměnu ODŘÚ VRS 2100 za moderní VRS 5000 a jejich vlastní prostředky pro nadřazené řízení SSZ je žádoucí zajistit rozvoj dopravně závislého řízení také v ucelených oblastech spadajících pod tyto ústředny. Uplatnění jednotlivých ODŘÚ včetně jejich vlastních prostředků použitých na odpovídající úrovni zvyšuje odolnost, spolehlivost a přehlednost systému řízení jako celku a dává vyniknout dalším synergiím zvolené hiearchické struktury systémů.

Předpokládá se obdobná míra dovybavování světelně řízených křižovatek o potřebné periferie, doplnění videodohledu s detekcí incidentů, zajištění konektivity vůči územně příslušným ODŘÚ, využití vlastních pokročilých funkcí oblastních ústředen, provázání řešení do vyšší úrovně řízení a aktualizace dopravních řešení s implementací řešení pro dopravně závislé řízení ucelených oblastí.