Obchvat Dolních Měcholup (Hostivařská spojka)

Oblast

Silniční infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.6 Nová komunikační propojení

Pozitivní dopady

– odvedení průjezdné dopravy z Dolních Měcholup
– zlepšení lokálních negativních dopadů automobilové dopravy


Východní obchvat Dolních Měcholup je úsek, jehož realizací bude odvedena průjezdná doprava z Dolních Měcholup na objízdnou trasu mimo centrální průtah ulicí Kutnohorskou a přispěje k dopravnímu zklidnění městské části. Kromě vlastní Kutnohorské navazuje obchvatová komunikace v širších vztazích na západní straně na propojení Průmyslová – Kutnohorská s připojením na MO v MÚK Rybníčky, na jihu pak na výhledové komunikační propojení Přátelství – Bečovská – MÚK Pražský okruh (SOKP) severně od Netluk.