Nízkouhlíkové řešení logistiky odpadů na Praze 1

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.2.8 Zásobování města

Pozitivní dopady

  • snížení potřeby vjezdu stávajících standardních nákladních svozových vozů do historického centra Prahy 1,
  • snížení emisí a hluku, produkovaného stávajícími nákladními svozovými vozy na Praze 1,
  • snížení opotřebení komunikací na Praze 1, vzniklé jako důsledek vjezdu stávajících standardních svozových vozů a použití vibračních lisů pro stlačení odpadu.

Předmětem projektu je nalézt nové inovativní řešení svozu odpadu z firemních provozoven na Praze 1, které zajistí optimalizaci svozu odpadů od samotného nahlášení jejich vzniku až po jejich konečný svoz.

Účelem je vyvinutí a testování vozidel s parametry nízkoemisních, nízkouhlíkových a bezhlučných vozidel a se specifickými parametry pro zajištění městských logistických potřeb na území hl. m. Prahy a omezení doby, po kterou je odpad uložen na ulicích před firemními provozovnami, kdy současně znečišťují unikátní historické jádro Prahy 1 – tj. snížení průběžné doby mezi vznikem/umístěním odpadu a jeho svozem.

Projekt bude realizován v rámci centra hl. m. Prahy, přičemž nebude představovat emisní zátěž (škodliviny, hluk) pro okolní městské části při odvozu odpadu k dalšímu zpracování.