Napojení křižovatky Beranka – Hornopočernická spojka

Oblast

Silniční infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.6 Nová komunikační propojení

Pozitivní dopady

  • odlehčení Náchodské ulice (průjezd Horními Počernicemi) Hornopočernická spojky

Jedná se o doplnění trojlístků staveb MÚK Beranka (ŘSD), Klánovická spojka (Středočeský kraj), Hornopočernická spojka (MHMP).

Severní napojení křižovatky Beranka tvoří Hornpočernická spojka. Jde o propojovací komunikaci mezi MÚK Beranka a ulicí Náchodskou. Přeložka silnice II/611 nabídne přímé napojení silnice II/611 na dálnici D11 u východního okraje Horních Počernic a umožní odklon průjezdné dopravy z ul. Náchodské v Horních Počernicích na nadřazený komunikační systém. Je součástí přímé obsluhy nových rozvojových ploch.