Metro D: úsek Pankrác – Depo Písnice

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra

Pozitivní dopady

  • zásadní zlepšení komfortu, kvality a rychlosti cestování veřejnou dopravou v západní části jižního sektoru města (Krč, Lhotka, Libuš, Písnice) a dalších kapacitních sídlištních celcích
  • náhrada přetížených autobusových tahů (ekologické přínosy, redukce počtu autobusů)
  • zvýšení bezpečnosti dopravy
  • žádoucí podchycení autobusové dopravy a části individuální automobilové dopravy ve stanicích Písnice a Depo Písnice (autobusové terminály, záchytná parkoviště P+R)
  • vznik vhodných podmínek pro kombinovaný způsob doprav do centra města prostřednictvím P+R přímo na městském okruhu ve stanici Nádraží Krč
  • odlehčení jižní části linky C metra (m.j. spojené s razantním snížením obratu stanice Kačerov)
  • územní rozvoj lokalit u budoucích stanic metra
  • snížení ekologické zátěže z IAD a intenzivní autobusové dopravy
  • konkurenční výhoda veřejné dopravy i ve vztahu dojíždějících obyvatel z oblastí přiláhajících k dotčené oblasti (Jesenice, Dolní Břežany, Kamenice atd.) s potenciálem snížení zatížení IAD na komunikační síti jižního sektoru Prahy
  • prohloubení integrace veřejné dopravy lepšími vazbami k linkám C metra, k síti povrchových linek a železniční dopravě (Nádraží Krč)

Výstavba nové trasy metra D v úseku Pankrác – Depo Písnice. 

Nový úsek zahrnuje stanice: Pankrác (přestup na linku C) – Olbrachtova – Nádraží Krč – Nemocnice Krč – Nové Dvory – Libuš – Písnice – Depo Písnice (P+R)

Provozní náklady metra D budou částečně kompenzovány provozními úsporami v návazné autobusové dopravě. Očekáváná je výraznější redukce autobusové dopravy v radiálních směrech (týká se regionálních i městských linek PID).

Uvedené provozní náklady jsou spočteny pro variantu provozu „bez řidiče“.

Investiční náklady jsou uvedeny vč. výstavby Depa Písnice a pořízení vozidel (16 ks souprav v délce 80 m).