Legislativa pro preferenci VHD

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.2.3 Preference veřejné dopravy

Pozitivní dopady

Umožnění navrhování progresivních preferenčních opatření, známých z Německa, Švýcarska, apod., i v českém právním prostředí. Kvalitnější podpora koncepce preference na území HMP i Středočeského kraje (respektive Zásad realizace preferenčních opatření), i strategického cíle Strategického plánu HMP a stávající dopravní politiky města, i ze strany právních a technických norem.


Návrh úprav právních a technických norem (zejména Zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích, Vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a ČSN 73 6110) za účelem usnadnění a umožnění návrhů a realizace progresivních řešení preference VHD, zejména pak autobusů VHD. Ideálně s využitím zákonodárné iniciativy Prahy a Středočeského kraje (koordinovaně)