Lávky Kačerov – Roztyly

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.2.13 Nová pěší propojení

Pozitivní dopady

  • Bezbariérové zpřístupnění oblasti mezi Kačerovem a Roztyly od VHD
  • Použitelné pěší propojení Kačerova s oblastí Roztyl
  • Zkrácení bezmotorové cesty mezi Pankráckou plání a Jižním Městem o cca 0,5 km
  • Zmenšení ztraceného spádu na bezmotorové cestě mezi Pankráckou plání a Jižním Městem o cca 15 m.
  • Významné zlepšení cyklistické dostupnosti centra z Jižního Města

Předmětem opatření je studie technického provedení pro možnost zřízení bezmotorového propojení mezi Kačerovem a oblastí Roztyl jako součást radiálního spojení Jižního města a centra Prahy. Mimoúrovňová křižovatka třídy 5. května a Jižní spojky tvoří významnou bariéru v bezmotorovém přístupu od Jižního města směrem na Pankrác a dále do centra Prahy. Spojení v koridoru je možné jak veřejnou dopravou (metrem) tak IAD, nikoliv ale pěšky nebo na kole. Zřízení přímého bezmotorového propojení Pankrácké plošiny a Prahy 11 nabídne v této relaci zcela novou kvalitu pro řadu relací mezi cíli ležícími na Praze 11 a Praze 4.

Objízdné trasy jsou jednak delší (zpravidla cca o 0,5 km), jednak vedou k nezanedbatelným ztraceným spádům (cca o 15 m více než v případě přímého spojení. 

Akce vyžaduje zřízení nové bezmotorové lávky přes Jižní spojku v délce cca 180 metrů, překlenutí trati metra do depa Kačerov (cca 80 m) a železniční trati společně s ulicí Michelskou (cca 210 m). Poslední dvě přemostění je možné realizovat i úsporně, s využitím stávajícího mostu třídy 5. května. V navržené podobě akce nemá vliv na automobilovou dopravu a současně nekoliduje se záměrem pozdější humanizace Severojižní magistrály.

Pro akci existuje schválená zadávací karta cyklotrasy č. 2017/22 schválená v květnu 2017 Komisí Rady pro cyklistickou dopravu, která obsahuje podrobnější specifikaci záměru.