Lávka na Vysočanské náměstí

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.2.13 Nová pěší propojení

Pozitivní dopady

Zlepšení dopravní dostupnosti a dostupnosti veřejného vybavení Vysočanského náměstí


Studie zaměřená na prověření možností zřízení nové lávky propojující obydlenou oblast s tramvajovými zastávkami a místem s veřejnou vybaveností. Oblast Vysočanského náměstí je prostorově segregovaná od doby zprovoznění nádraží Praha – Libeň od zbytku Vysočan. Následnou realizací lávky by se výrazně zlepšila dopravní dostupnost oblasti a dostupnost veřejné vybavenosti. Opatření je nezbytné řešit v koordinaci s pokračováním projektové přípravy MO.