Koordinace záměrů při rekonstrukcích přestupních bodů

Oblast

Multimodální cestování

Kapitola Návrhu

3.1.6 Zlepšení prostředí veřejné dopravy

Pozitivní dopady

Cílem opatření je koordinovaná příprava staveb, rekonstrukcí a úprav přestupních bodů, čehož výsledkem by měla být maximální efektivita využitých investičních prostředků při těchto akcích a urychlení příprav staveb.


Opatření zahrnuje přípravu a nastavení systému kompetencí jednotlivých organizací a procesních postupů pro koordinaci investičních akcí týkajících se přestupních bodů veřejné dopravy na území hlavního města Prahy i Středočeského kraje, jejichž jednotlivé části vlastní různé entity veřejné správy a spravují je různé organizace (v Praze: DPP, TSK, městské části atd; ve Středočeském kraji: města a obce, SÚS, dopravci atd.).