Kompetence při správě zastávek a přestupních bodů PID

Oblast

Multimodální cestování

Kapitola Návrhu

3.2.18 Inovace v městské správě dopravy

Pozitivní dopady

vytvoření podmínek pro efektivnější správu zastávek a přestupních bodů, zvýšení kvality zastávek a přestupních bodů pro cestující a jejich jednotná úroveň


Opatření zahrnuje vyjasnění kompetencí při správě zastávek a přestupních bodů PID za účelem možnosti jejich efektivnější správy. Současný stav popisuje dokument Standard zastávek PID, kapitola 07. Na tomto základě je třeba v rámci hl. m. Prahy a Středočeského kraje vydiskutovat a navrhnout systémové a efektivní řešení jejich správy a toto řešení prosadit.