Kompetence organizátora IDS v investicích

Oblast

Procesy v mobilitě

Kapitola Návrhu

3.2.18 Inovace v městské správě dopravy

Pozitivní dopady

  • efektivnější příprava a realizace staveb přestupních bodů a zastávek
  • lepší prostorová návazanost zastávek při přestupech mezi jednotlivými linkami / druhy dopravy IDS
  • k cestujícím přívětivější uspořádání prostoru přestupních bodů a zastávek (umístění informačních systémů, atp.)
  • jednotná koncepce přístupu k prosazování a realizaci preferenčních opatření
  • jednotná koncepce přístupu k prosazování a realizaci P+R, B+R a K+R v návaznosti na potřeby cestujícíh a daných municipalit

Kromě základních kompetencí, které organizátorovi dopravy dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, náleží, je třeba, aby organizátorovi dopravy byla posílena funkce koordinátora projektů infrastruktury veřejné dopravy. Organizátor má hrát významnější roli při zadávání projektů infrastruktury veřejné dopravy jako jsou liniové stavby, přestupní body, zastávky, preference veřejné dopravy, P+R, B+R, K+R, informační systémy pro cestující, atp. V rámci odboru koncepce je třeba přijmout cca 4 odborné pracovníky, kteří budou zodpovědni za koordinaci příšlušných projektů infrastruktury veřejné dopravy na celém území IDS včetně možnosti (spolu)financování stavby organizátorem.