Kampaně na podporu využívání PID

Oblast

Procesy v mobilitě

Kapitola Návrhu

3.2.17 Kampaně na podporu udržitelné mobility

Pozitivní dopady

 • zlepšení modal splitu ve prospěch veřejné dopravy
 • zlepšení povědomí neuživatelů veřejné dopravy o systému PID
 • zvýšení spokojenosti s veřejnou dopravou
 • zvýšení počtu cestujících na železnici
 • zrychlení cest do školy, zaměstnání
 • zvýšení vytížení některých vlaků např. v odvratných směrech nebo přepravních sedlech
 • zlepšení povědomí o veřejné dopravě
 • odlehčení některých přetížených tras MHD
 • snížení podílu cest IAD v Praze a okolí
 • zvýšení plynulosti provozu autobusové dopravy odlehčením příjezdových komunikací do Prahy

Opatření zahrnuje pravidelné a dlouhodobé kampaně za účelem propagace užívání veřejné dopravy a posílení značky PID. Opatření obsahuje zejména:

 • osvětové kampaně na změnu dopravního chování obyvatel (ve prospěch VHD),
 • kampaň na kombinování veřejné a individuální dopravy (P+R),
 • kampaň na podporu využívání železnice v Praze.

Osvětové kampaně na změnu dopravního chování obyvatel se zaměří na dlouhodobé působení na neuživatele nebo občasné uživatele veřejné dopravy. V rámci opatření se plánují různé propagační a osvětové kampaně v co nejpestřejším provedení a v různém tematickém zaměření pro zaujetí cílové skupiny. Důležitá je dlouhodobost a správné cílení jednotlivých částí kampaně včetně použití správných nástrojů pro oslovení uživatelů IAD.

Kampaň na kombinování veřejné a individuální dopravy (P+R) by měla pomoci zmenšit podíl cest osobním automobilem při cestách do Prahy na minimum a pomoci navést uživatele osobních automobilů na parkoviště s volnou kapacitou a informovat je o výhodách kombinování zejména s železniční dopravou.

Kampaň na podporu využívání železnice v Praze si dává za cíl propagaci konkrétních zlepšení infrastruktury, jízdních řádů i tarifních nabídek a dále pak poukázání na obecné výhody cestování na železnici (časové hledisko, pohodlí, jiný pohled na město, neotřelý způsob cestování). Vhodné propojit s projekty na zlepšení infrastruktury pražského eSka a zvýraznění značky pražského eSka i s projektem Jednotného informačního systému hl. m. Prahy.

Do projektu je vhodné zapojit odborníky, známé osobnosti a nebát se i kreativnějších a neotřelých přístupů včetně mírně kontroverzních eventů. Lze propojit s plánovanými kampaněmi na podporu preferenčních opatření pro VHD.