Kampaň Správné chování ve veřejné dopravě

Oblast

Procesy v mobilitě

Kapitola Návrhu

3.2.17 Kampaně na podporu udržitelné mobility

Pozitivní dopady

  • zvýšení povědomí o fungování veřejné dopravy
  • zlepšení chování cestujících vůči provozním pracovníků i mezi sebou
  • motivace nastupující generace využívat veřejnou dopravu
  • zvýšení spokojenosti s využíváním veřejné dopravy díky lepší znalosti jednotlivých provozních aspektů

Na již realizované projekty (Preventivní vlak, Cyklohráček, Není cesty zpět) naváže dlouhodobý projekt s cílem zajistit osvětu o správném a bezpečném chování ve veřejných dopravních prostředcích, na stanicích a zastávkách.

Působit bude jednak cíleně, a to poutavým a hravým programem pro školy s účastí odborníků (policisté, zdravotníci, hasiči), a jednak obecně na širokou skupinu cestujících, aby si uvědomili, jak se správně chovat a neobtěžovat tím ostatní spolucestující, ale také jak přispět ke zrychlení dopravy, zvýšení pocitu bezpečnosti a celkové pohody během cestování.

Možné propojit s probíhající kampaní proti černým pasažérům.