Kampaň Čistou stopou Prahou

Oblast

Procesy v mobilitě

Kapitola Návrhu

3.2.17 Kampaně na podporu udržitelné mobility

Pozitivní dopady

Zvýšení povědomí občanů i návštěvníků Prahy o možnostech, přínosech i negativních dopadech jednotlivých druhů dopravy a tím zlepšení rozhodování cílové skupiny při výběru způsobu dopravy. Cílem je zvýšit povědomí o možnostech způsobů dopravy s nižšími negativními dopady na okolí a tím napomoci rozvoji moderní, efektivnější a ekologičtější dopravy.


Jedná se informační kampaň s cílem zvýšit povědomí občanů i návštěvníků Prahy o možnostech udržitelné dopravy a tím podporovat používání efektivnějších a ekologičtějších druhů dopravy. Lze předpokládat, že informační kampaň může být průběžně aktualizována, včetně změny názvu.
Vzhledem k charakteru opatření jsou náklady i doba trvání velmi pružné. Investiční náklady vychází z násobků 2 mil. Kč/rok.
Opatření má spíše podpůrný efekt k provozu a investicím do udržitelných forem dopravy a napomáhá tak efektivnímu využití investic v této oblasti. Vzhledem k již dříve realizovaným investicím má sůvj přínos již nyní, není tak závislá na dalších nových investicích.