Jednotný systém odbavení cestujících v PID – MOS

Oblast

Multimodální cestování

Kapitola Návrhu

3.1.10 Integrovaný dopravní systém

Pozitivní dopady

  • zlepšení plynulosti a bezpečnosti jízdy zájmových vozidel,
  • automatizace operativního řízení,
  • přechod na otevřený systém preference (jak ze strany správce, tak i vůči provozovatelům vozidel),
  • využití kooperativních systémů pro zvýšení efektivity, spolehlivosti a adaptivity řízení.

Pražská integrovaná doprava vytváří jednotný přestupní tarifní systém, který umožňuje uskutečnit cestu na jeden jízdní doklad s potřebnými přestupy, a to bez ohledu na zvolený dopravní prostředek a dopravce. Současný systém odbavení je již zastaralý a je postaven na proprietárním řešení, které neumožňuje dostatečnou konkurenci mezi dodavateli těchto zařízení. Systém je tvořen spíše s přihlédnutím na městskou hromadnou dopravu a již nedostatečně podporuje rozvoj integrace v kraji. Příkladem může být nutnost nahrát časový kupon na kartu na prodejní přepážce či prostřednictvím validátorů, které jsou spíše na území hlavního města. Odbavovací systém nenabízí dostatečné množství prodejních kanálů pro jednotlivé jízdenky a časové kupóny. Cílem nového multikanálového odbavovacího systému (MOS) je vytvoření otevřeného moderního jednotného odbavovacího systému, který nabídne mnoho možností nákupu jízdních dokladů pro cestující a zjednodušení tarifních podmínek pro organizátora dopravy. Projekt je realizován od začátku roku 2017 a bude spuštěn v průběhu roku 2018.Projekt vzniká za podpory obou organizátorů veřejné dopravy, ROPID a IDSK. Systém založený na Account Based Ticketing architektuře pracuje primárně s uživatelskými účty. Prostřednictvím účtů uživatelé čerpají dopravní nebo jiné služby nezávisle na identifikátoru (nosiči), který si pro tyto účely zvolí. MOS tedy zabezpečuje správu uživatelských účtů, identifikátorů jízdních dokladů a evidenci elektronických jízdních dokladů včetně jejich vzájemných vazeb s centralizovanou architekturou.Primárním cílem celého projektu je zvýšit komfort cestujících a to zejména zavedením nových možností  odbavení v hromadné dopravě při současném zachováváním těch stávajících. Výsledkem stávajícího projektu má být mj.:  – Nové jednotné elektronické odbavení cestujících podporující společnou integraci – Zavedení sjednocených pravidel odbavení na území Prahy a Středočeského kraje (PID) – E-shop pro nákup a správu jízdních dokladů bez nutnosti návštěvy kontaktního místa – Mobilní aplikace pro nákup jednotlivých jízdenek – Využití dalších nosičů jízdenek (platební karty, mobilní aplikace, InKarta) Pro MOS byly ve schválených dokumentech definovány následující hlavní cíle:   – Zvýšit komfort cestujících při použití veřejné dopravy – Přidat nové možnosti odbavení a správy jízdních dokladů – Zachovat stávající způsoby odbavení