Jednotný informační systém hl. m. Prahy s přesahem do PID

Oblast

Multimodální cestování

Kapitola Návrhu

3.2.10 Integrované služby v mobilitě

Pozitivní dopady

  • podpora užívání udržitelných druhů mobility
  • podpora multimodality
  • snížení zátěže města IAD
  • zlepšení obrazu veřejné dopravy mezi veřejností

V Praze v současné funguje několik navzájem nepropojených a nekoordinovaných informačních a navigačních systémů, a to nejen pro cestující veřejné dopravy, ale i obecně pro pěší a turisty. Projekt si klade za cíl stávající situaci hloubkově analyzovat a za pomoci dobrých příkladů z ostatních českých měst i ze zahraničí navrhnout doplnění nových prvků a jednotnou podobu celého systému včetně systémových úprav kompetencí jednotlivých městských organizací a dalších správců.

Na realizační studii, která prověří stávající stav a navrhne možné úpravy pro dosažení vyšší kvality, následně naváže mezinárodní graficko-designérská soutěž, z níž vzejde nová podoba jednotlivých prvků systému. Projekt navrhne i vhodné možnosti časování, fázování a financování implementace nových prvků systému.

Výsledky projektu by měly propagovat využívání udržitelných druhů dopravy po městě (MHD, pěší doprava, cyklistika) a podporovat multimodalitu (lepší navigace k zastávkám a stanicím páteřní dopravy). Souvisí s opatřením Kompetence při správě zastávek a přestupních bodů PID.