Fond mobility – prověření

Oblast

Procesy v mobilitě

Kapitola Návrhu

3.2.18 Inovace v městské správě dopravy

Pozitivní dopady

  • Transparentnost toku financí
  • Udržitelné financování z pohledu vyrovanějšího cash flow
  • Markting návratu plateb do dopravního systému

Jedná se o studii na prověření možností zavední fondu mobility v rámci rozpočtu Hl. m. Prahy. Fond mobility je přesně alokovaná část rozpočtu města na oblast dopravy. Smyslem je především transparentní a udržitelné financování dopravy, kdy je stanovena jak strana příjmů, tak výdajů včetně plánu na jednotlivá období a je tak jasné, na co se peníze využívají. Jedná se o obdobu SFDI na státní úrovni. Výhoda fondu je kromě transparentnosti také v marketingové síle, kdy uživatelé dopravního systému vidí, že se jejich platby (například za parkování) vrací zpět do systému dopravy a něco zlepšují.