Finanční podpora programů pro ZŠ

Oblast

Procesy v mobilitě

Kapitola Návrhu

3.2.17 Kampaně na podporu udržitelné mobility

Pozitivní dopady

Děti dostanou příležitost vyjádřit se k dopravě ve svém okolí a zvýší se váha jejich názoru a pocitů. Děti budou již od nízkého věku vychovávány ke vztahu k veřejnému prostoranství a způsobu jakým se po městě pohybují. Své pozitivní zkušenosti budou dál sdělovat svým rodičům.


Všeobecná podpora programům zabývajícím se osvětou v oblasti udržitelné mobility na ZŠ. V současné době jde o programy př. Bezpečné cesty do škol (Pražské matky), Studentké cyklojízdy (Auto*Mat), Child Friendly city, Oblečme hada Edu apod.

Pěší a cyklistická doprava rozvíjí u dětí samostatnost, lepší orientaci v terénu, vztah k prostředí, socializaci ve společnosti, zajišťuje potřebný pravidelný pohyb.

Zvýšení podílu udržitelné dopravy u dětí sníží množství dopravních kongescí v okolí škol a školek a zvýší bezpečnost pro pohyb dětí.

Cílová skupina: děti, rodiny s dětmi

Opatření zahrnuje sestavení plánu podporovaných akcí a jejich následnou finanční podporu.