Elektromobily jako služební vozidla pro městské firmy

Oblast

Procesy v mobilitě

Kapitola Návrhu

3.2.15 Elektrobusy a individuální elektromobilita

Pozitivní dopady

  • Navýšení počtu elektromobilů a podpora elektromobility
  • Předpokládaná úspora emisí v dopravě, zlepšení ovzduší a smogové situace v zimních obdobích.
  • Snížení závislosti na ropě a zemním plynu
  • Potenciál snížení provozních nákladů

Opatření předpokládá nákup služebních elektromobilů (osobních i užitkových) pro městské firmy a instituce v rámci obnovy služebního vozového parku. Nebude se jednat o nákupy nad rámec stávajícího počtu vozidel, ale o prostou obnovu vozidel na fosilní paliva elektrickými vozidly. 

Bude-li městská firma nakupovat i nadále vozidla na fosilní paliva, je nutno tento krok odůvodnit. Optimálním případem bude celoměstské poptávkové řízení na elektromobily za účelem snížení pořizovací ceny. 

Vyšší investiční náklady by měly být kompenzovány úsporou provozních nákladů. 

V současné době nelze predikovat konkrétní počty vozidel ani jejich bližší specifikaci. Tento krok bude možno učinit až v návaznosti na vyhodnocení provozu služebních elektromobilů v rámci pilotních projektů, které jsou již v některých městských společnostech v procesu.