Doplnění a údržba detektorů na SSZ

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.1.4 Řízení dopravy

Pozitivní dopady

  • zlepšení reakce SSZ na pohyb vozidel
  • snížení zdržení vozidel před křižovatkou

Při dynamickém řízení SSZ vychází zařazování jednotlivých fází a jejich délka z údajů, které jsou v reálném čase získávány z detektorů umístěných na všech vjezdech do křižovatky. Pro správnou funkci dynamického řízení křižovatky je proto nutné dokázat vozidla spolehlivě detekovat v dostatečné vzdálenosti před křižovatkou (minimálně 50 m). To v některých případech znamená úpravu stávajícího systému detekce, případně jeho doplnění (např. o další videokameru). Zároveň je nutné zajistit dostatečnou kontrolu funkčnosti a údržbu systému detektorů.