Detekce jízdy ve vyhrazeném jízdním pruhu

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.1.5 Preference veřejné dopravy

Pozitivní dopady

  • Snížení jízdních dob VHD
  • Zvýšení dohledu nad silničním provozem
  • Oproti náhodnému dohledu PČR se jedná o efektivnější řešení

S rozmachem vyhrazených jízdních pruhů (zejména pro autobusy hromadné dopravy) vzniká potřeba zajištění jejich respektovanosti, neboť zneužívání VJP se postupem času stává v městských podmínkách poměrně častým jevem.

Jednou z možností je instalace automatické detekce neoprávněných jízd ve VJP, kdy soustava několika kamer monitoruje VJP, které v případě zjištěného přestupku ukládají videosekvence vč. rozlišení registrační značky vozidla. Systém může umožňovat i detekci vozidel se zákazem vjezdu na daném profilu komunikaci (např. při omezení vjezdu nákladních vozidel).

Projekt předpokládá pilotní ověření na vybrané lokalitě.