Definice přestupních bodů v síti PID

Oblast

Multimodální cestování

Kapitola Návrhu

3.1.6 Zlepšení prostředí veřejné dopravy

Pozitivní dopady

Definice přestupních bodů navíc otevírá možnost dalšího zkvalitňování veřejné dopravy, například
– rozvoj garantovaných návazností
– povinnost řidiče počkat na přípojný spoj v zastávce, pokud ho „za sebou vidí“ (odstranění u cestujících negativně vnímaného „ujetí před nosem“)
– obecně kvalitnějšího projektování dopravy
– podmínky pro vybavení přestupních bodů


Definice přestupních bodů v rámci sítě PID je důležitá z několika důvodů, které jsou podrobně popsány ve Standardu zastávek PID, kapitola 05.C. Zejména se jedná o vazbu na umístění přestupního bodu v území a uliční sítí, na parametry jeho zastávek (například tam, kde je plánován přestup mezi vozidly u jedné nástupní hrany za časové koordinace spojů, je třeba zajistit příslušnou délku nástupní hrany) či jeho vybavení informačními technologiemi a vybavením pro cestující. U moderních IDS je zajištěn soulad mezi organizací dopravy a příslušnou infrastrukturou.