Cyklostezka z Proseka do Brandýsa nad Labem

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.2.12 Podpora dopravní cyklistiky

Pozitivní dopady

  • Vytvoření liniového bezkolizního propojení.
  • Obnova historické cestní sítě.
  • Zlepšení radiální vazby pro bezmotorovou dopravu.

Nové bezkolizní propojení z Prahy do Brandýsa nad Labem ve stopě historické poutní cesty Via Sancta.

Záměr navazuje i na plánovanou revitalizaci průmyslových areálů ve Kbelích.

V místě střetu s fekventovanou komunikací II/610 navržena stezka pro pěší a cyklisty.

Etapa 1 – Prosek-Kbely – ověřovací studie

Etapa 2 – Kbely-Vinoř – ověřovací studie

Etapa 3 – Vinoř-Podolánka

Etapa 4 – Podolánka-Brandýs nad Labem