Cyklostezka z Dolních Břežan do Zbraslavi

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.2.12 Podpora dopravní cyklistiky

Pozitivní dopady

Zajištění bezpečnosti cyklistické dopravy jejím oddělením od frekventované automobilové dopravy. Napojení Dolních Břežany a okolních obcí na hlavní cyklistický tah podél Vltavy a žel. stanici Praha-Zbraslav.


Cyklistické spojení Dolnobřežanska s vlakovým nádražím Praha-Zbraslav a pražskou páteřní cyklotrasou a cyklostezkou A2, EuroVelo a CT7 podél Vltavy. 

Projekt připravuje na svůj účet obec Dolní Břežany jako rekonstrukci historické stezky, která je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Na realizaci opatření tohoto typu je možné žádat o dotaci z evropských fondů v rámci Integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti. 

Projekt je uveden v Cyklokoncepci Středočeského kraje pro období 2017 – 2023. Předpokládaná délka cca 2 800 metrů.