Cyklostezka z Chýně do Zličína

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.2.12 Podpora dopravní cyklistiky

Pozitivní dopady

Zajištění bezpečnosti cyklistické dopravy jejím oddělením od frekventované automobilové dopravy. V budoucnosti potenciál pro napojení okolních obcí na západní část Prahy a stanici metra Zličín.


Tzv. Jižní stezka z Chýní (v současnosti se zde buduje rozsáhlá obytná čtvrť) na hranici Prahy. Do budoucna by mohla vést až do Zličína a tím umožnit bezpečný přístup obyvatel Chýně na metro. Projekt má vypracovanou projektovou dokumentaci a stavební povolení a je uveden v Cyklokoncepci Středočeského kraje pro období 2017 – 2023. Předpokládaná délka cca 2 500 metrů. 

Prostředky na realizaci jsou v odpovědnosti obce Chýně, na realizaci bude možné žádat o dotaci z evropských fondů v rámci Integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti.