Cyklistická propojení Prahy a Středočeského kraje

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.2.12 Podpora dopravní cyklistiky

Pozitivní dopady

 • Zajištění bezpečnosti cyklistické dopravy jejím oddělením od frekventované automobilové dopravy.
 • Vytvoření alternativy pro část cest přes administrativní hranice, kde je již nyní veřejná doprava i infrastruktura pro IAD přetížena.

Studijní a projektová příprava nových cyklostezek a cyklotras, které navazují na pražskou síť a fungují jako bezpečné spojení pro cyklisty s přesahem do Středočeského kraje. Jedná se o záměry, které jsou schváleny v Cyklokoncepci Středočeského kraje pro období 2017 – 2023. Opatření má vysoký potenciál pro rekreační cyklistiku, současně ovšem pomůže propojení okrajových částí Prahy a obcí za hranicemi Prahy pro pěší i cyklistickou dopravu a tím přispěje ke snížení zátěže jiných druhů dopravy v případě těchto krátkých cest. V mnoha případech stezky směřují na terminály MHD na území Prahy.

Opatření je zaměřeno na přípravu těch tras, které zatím nejsou detailněji prověřeny a jeho cílem je umožnit prověření záměrů a zahájení přípravy. 

Garanty jednotlivých záměrů jsou obvykle obce nebo svazky obcí v okolí Prahy ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy. Náklady jsou odhadnuté na realizaci studií a projektové přípravy. Na realizaci opatření tohoto typu je možné žádat o dotaci z evropských fondů v rámci Integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti. 

Jedná se o trasy: 

 • Cyklostezka ze Suchdolu do Horoměřic
 • Cyklostezka z Kněževse na Letiště Václava Havla
 • Cyklostezka z Hostivic (rybník Strnad) do Řep (nádrž Jiviny)
 • Cyklostezka z Chřásťan do Zličína
 • Cyklostezka z Chřásťan do Třebonic
 • Cyklostezka z Jesenice (Zdiměřice) do Hrnčířů
 • Cyklostezka z Kolodějů do Sibřiny
 • Cyklostezka z Letňan do Přezletic
 • Cyklostezka z Vinoře do Podolanky
 • Cyklostezka z Černého Mostu do Podolanky
 • Cyklostezka z Roztok do Sedlce
 • Cyklostezka z Průhonic do Kolovrat