Automaty na jízdenky (na území Středočeského kraje)

Oblast

Multimodální cestování

Kapitola Návrhu

3.1.10 Integrovaný dopravní systém

Pozitivní dopady

  • zvýšení počtu míst, kde je možné koupit jízdní doklady
  • zvýšení celkové četnosti cest veřejnou dopravou – více cestujících (zvýšení mobility regionu = příspěvek k zastavení odlivu obyvatel z venkova do měst)
  • zlepšení informovanosti cestující veřejnosti o nabídce veřejné dopravy
  • zvýšení důvěry cestujících ve veřejnou dopravu zvýšením počtu prodejních a informačních bodů v síti

 


Předmětem projektu je instalace samoobslužných prodejních kiosků na vybrané zastávky veřejné dopravy ve Středočeském kraji. Kiosky umožní nákup jízdních dokladů (pro jednotlivou jízdu Pražské integrované dopravy). Nákup bude možné uhradit mincemi a bezkontaktní čipovou kartou – včetně bezkontaktních platebních karet. Kiosky budou též umožňovat vícejazyčnou komunikaci. Rozšířená verze kiosků bude obsahovat i vyhledavač jízdních řádů a oproti základní variantě kiosků umožní i platbu bankovkami. Volba konkrétního typu automatu a vhodného umístění závisí zejména na obratu cestujících v dané zastávce a skladbě cestujících (pravidelní cestující, občasní, zahraniční turisté apod.). 

Počet zastávek, které budou osazeny prodejním kioskem v základní verzi: 300

Počet zastávek, které budou osazeny prodejním kioskem v rozšířené verzi: 75

Počet nově vybavených uzlových zastávek a přestupních uzlů samoobslužnými prodejními zařízeními pro prodej jízdenek: 250 zastávek.

Financování bude z 85% zajištěno z programu  IROP (ITI Pražská metropolitní oblast), 15% z vlastních zdrojů Středočeského kraje / případně příslušné obce/obcí.