Automatické sčítání cestujících ve vozidle

Oblast

Multimodální cestování

Kapitola Návrhu

3.2.10 Integrované služby v mobilitě

Pozitivní dopady

  • Získání dlouhodobé statistiky o obsazenosti vozidel
  • Získání dat průzkumu z konkrétních linek/spojů
  • Přesnější plánování dopravy
  • Informování cestujících – zvýšení kvality dopravního systému
  • Nové možnosti dispečerského řízení v případě vysoké obsazenosti vozidel

Cílem tohoto projektu je vytvoření systému, který dokáže autonomně sledovat a zaznamenávat obsazenosti vozidel Pražské integrované dopravy. Data o obsazenosti budou sbírána v reálném čase přímo z vozidel veřejné hromadné dopravy dle definovaných způsobů. Díky těmto údajům vznikne přehledná databáze dlouhodobých statistických dat, které lze využít pro plánování dopravy. Možností je, v případě vhodného využití vozidel, získat data také z konkrétních linek, respektive spojů, při konkrétním požadavku o průzkum. Celkovým přínosem je získání znalosti o pohybu cestujících a dlouhodobé obsazenosti vozidel.

Rozšířením tohoto projektu je systém informování cestujících, kdy cestující budou informováni v reálném čase o obsazenosti vozidel. Cestující tedy dostane informace nejen o poloze a zpoždění spoje, ale také o obsazenosti, díky čemuž může být ovlivněno rozhodování, které spojení cestující využije.

Projekt bude také možno využít pro dispečerské řízení dopravy. Na základě obsazenosti vozidla může dispečer vypravit nové vozidlo (posilu) do provozu.