Aplikace PID lítačka

Oblast

Multimodální cestování

Kapitola Návrhu

3.1.10 Integrovaný dopravní systém

Pozitivní dopady

  • zvýšení atraktivity veřejné dopravy
  • zvýšení uživatelského komfortu, zjednodušení nákupu jízdního dokladu (nový platební kanál, aplikace jako nosič dokladu)
  • naplňování přístupu „mobility as a service“
  • dostupnost on-line informací o pohybu vozidel VHD a reálných časů odjezdů ze zastávek
  • celkové zvýšení informovanosti cestujících v hromadné dopravě

Předmětem opatření je vyvinutí, dodávka a implementace aplikace pro cestující PID, která cestujícím v PID nabídne především:

  • informace o jízdních řádech
  • vyhledání spojení, on-line odjezdy spojů z jednotlivých zastávek
  • informace o výlukách a mimořádnostech v provozu, zobrazovaných i aktuálně ve vyhledaných spojeních, výhledově s notifikacemi o vážnějších problémech v dopravě
  • možnost nákupu jízdního dokladu (Aplikace bude sloužit i jako nosič krátkodobých jízdních dokladů, výhledově i dlouhodobých.), včetně doporučení optimální jednorázové jízdenky na základě vyhledané trasy
  • základní správu příslušného uživatelského účtu

Na přehledné mapě si cestující může najít všechny zastávky, včetně odjezdů, prodejní místa jízdních dokladů od jízdenek po lítačky, parkoviště P+R včetně obsazenosti, systém bikesharingu včetně disponibilních jízdních kol či dalších smartcity funkcí v oblasti mobility. Cílem je usnadnit cestujícím s chytrými telefony cestování na linkách PID a zvýšit informovanost o aktuálním stavu dopravy.

Řešení bude zahrnovat kromě vlastní aplikace pro cestující (mobilní klientskou aplikaci) i mobilní revizorskou aplikaci a backend systém provozu celého řešení.