31 opatření

Zásobník opatření vznikl jako součást Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Pomáhá rozvíjet přijatou Dopravní politiku do konkrétní podoby. Obsahuje všechny uvažované návrhy pro zlepšení mobility obyvatel i návštěvníků Prahy, které jsme sesbírali z různých stran.

# Název Oblast návrhů Charakteristika
21 Obchvat Dolních Měcholup (Hostivařská spojka)
Silniční infrastruktura

Východní obchvat Dolních Měcholup je úsek, jehož realizací …

22 Křižovatka Beranka
Silniční infrastruktura

Nová mimoúrovňová křižovatka Beranka na D11 zajišťuje dopravní připojení …

23 Přeložka silnice II/240 a II/101 (aglomerační okruh)
Silniční infrastruktura

Přeložka silnice II/240 a II/101 bude tvořit tangenciální spojení …

24 Oprava Jiráskova mostu
Silniční infrastruktura

Jiráskův most patří ke složitým stavbám prostorového řešení, …

25 Oprava Hlávkova mostu
Silniční infrastruktura

Hlávkův most je významná dopravní stavba převádějící hlavní …

26 Oprava Libeňského mostu
Silniční infrastruktura

Libeňský most je soubor celkem šesti mostů spojující …

27 Oprava Palackého mostu
Silniční infrastruktura

Oblouky vyzděné z žulových kamenů jsou místy v kontaktních spárách …

28 Oprava Mostu Legií
Silniční infrastruktura

Most Legií spojuje Národní třídu přes Střelecký ostrov …

29 Oprava Barrandovského mostu
Silniční infrastruktura

Vzhledem ke stáří a vytíženosti mostu již vykazují mostní …

30 Vnitřní dluh komunikační sítě – zastavení dalšího růstu
Silniční infrastruktura

Komunikační síť v hl. m. Praze není dlouhodobě v nejlepším …

31 Pražský okruh (D0), 511 (Běchovice – D1)
Silniční infrastruktura

Úsek 511 Běchovice–D1 je součástí postupně realizovaného Pražského okruhu, …