42 opatření

Zásobník opatření vznikl jako součást Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Pomáhá rozvíjet přijatou Dopravní politiku do konkrétní podoby. Obsahuje všechny uvažované návrhy pro zlepšení mobility obyvatel i návštěvníků Prahy, které jsme sesbírali z různých stran.

# Název Oblast návrhů Charakteristika
41 Procesní nastavení realizace preferenčních opatření v Praze
Organizace a regulace dopravy

Pracovní skupina pro koordinaci návrhu preference VHD – …

42 Program preference VHD HMP- mimo osy
Organizace a regulace dopravy

Program navrhování a realizace preferenční opatření mimo preferenční osy …